← Go back to ShareWis

Bắt đầu một hội thoại

Về tài khoản cao cấp

 • Tài khoản cao cấp là gì?

  Tài khoản cao cấp là dịch vụ dành cho khoản lệ phí đã đóng cho trọn một tháng, mỗi tháng người dùng có thể sử dụng một cách có lợi cho các khóa học trực tuyến của ShareWis ACT. Có thể sử dụng “vé cao ...

 • Sang tháng khác và tài khoản cao cấp bị dừng.

  Có khả năng lỗi thanh toán đã xảy ra trong phương thức thanh toán mà bạn đã thiết lập. Hãy chọn [Quản lý thông tin đăng kí tài khoản cao cấp] từ [Trang thiết lập tài khoản], chọn [Thay đổi phương thức...

 • Trạng thái dừng tài khoản cao cấp là gì?

  Tài khoản cao cấp sẽ bị tạm ngưng nếu việc thanh toán khoản phí hàng tháng của tài khoản cao cấp không được hoàn thành. Tại trạng thái dừng, bạn sẽ không thể mua được vé mới, sử dụng vé cao cấp mà bạn...

 • Tôi muốn huỷ tài khoản cao cấp.

  Bạn có thể tiến hành thủ tục huỷ bỏ bằng cách chọn Quản lý thông tin đăng ký tài khoản cao cấp từ Trang cài đặt tài khoản và chọn Hủy tài khoản phí cao cấp được hiển thị ở trang tiếp theo....

 • Có kỳ hạn tham gia khóa học đối với những khóa đã tham gia bằng vé cao cấp không?

  Tương tự như các khóa học đã mua theo các bước thông thường, bất kỳ lúc nào các bạn cũng có thể xem khóa học đã tham gia bằng cách sử dụng vé cao cấp. Tuy nhiên xin lưu ý: trong trường hợp hủy tài kho...

 • Vé cao cấp có hạn sử dụng không?

  Vé cao cấp có hạn sử dụng là 2 tháng kể từ khi nhận vé. Vì vậy xin vui lòng chú ý....

 • Làm thế nào để tham gia khóa học Pro Course bằng vé cao cấp?

  Tại trang mà bạn mua các khóa học (trang để điền các thông tin, chẳng hạn như thông tin thẻ tín dụng,…), nếu là khóa học là đối tượng có vé cao cấp, sẽ có check box 「Sử dụng vé cao cấp」. Khi click vào...

 • Có thể sử dụng vé cao cấp cho những khóa học nào?

  Vé cao cấp là vè có thể tham gia miễn phí các khóa học. Tuy nhiên không phải tất cả các khóa học đều có đối tượng của vé cao cấp. Các khóa học nào có đối tượng của vé cao cấp sẽ được hiển như vậy trên...

 • Vé cao cấp được phát hành khi nào?

  Vé cao cấp lần đầu tiên sẽ được phát hành ngay khi trở thành hội viên của vé cao cấp. Vé cao cấp kể từ lần thứ hai trở đi sẽ được phát hành vào ngày 1 mỗi tháng cho đến khi bạn hủy vé cao cấp, và được...

 • Tôi phải làm gì để trở thành hội viên có vé cao cấp?

  Bạn có thể đăng ký vé cao cấp từ trang này.   ※ Có thể thực hiện các bước để trở thành hội viên từ trang nói trên. Khi vừa click vào trang thì việc đăng ý hội viên vẫn chưa hoàn tất. Vui lòng thực hiệ...