← Go back to ShareWis

Bắt đầu một hội thoại

Dành cho người dùng đang xem xét đăng tải khoá học Pro Course

Chúng tôi đã tóm tắt các câu hỏi của người dùng đang có kế hoạch đăng tải khoá học lên ShareWis.

  1. Về việc đăng tải khoá học Pro Courses

    1. Tôi không thể quay video hoặc chỉnh sửa chúng. Tôi nên làm gì?
    2. Tôi đã có sẵn DVD giảng dạy, tôi có thể đăng tải nó không?
    3. Giá bán của các khoá học được quyết định như thế nào?
    4. See all 6 articles »