← Go back to ShareWis

Bắt đầu một hội thoại

Bài giảng là gì?

Bài giảng là một đơn vị tạo thành khoá học Pro Courses. Có nhiều hình thức bài giảng khác nhau: video, văn bản, câu đố.

Nếu khoá học Pro Courses là một cuốn sách thì một bài giảng tương đương với một trang sách.

Khoá học Pro Courses bao gồm các bài giảng ngắn. Vì vậy, bạn có thể hoàn thành từng bài giảng ngay cả khi bạn không có quá nhiều thời gian.

Chọn tệp hoặc kéo và thả các tệp
Hữu ích?
Đúng
Không
  1. ShareWis Support

  2. Đã đăng
  3. Đã cập nhật

Bình luận