← Go back to ShareWis

Bắt đầu một hội thoại

Tôi không thể quay video hoặc chỉnh sửa chúng. Tôi nên làm gì?

Nếu bạn không thể tự mình quay và chỉnh sửa video, bạn có thể sử dụng gói hỗ trợ sản xuất do công ty chúng tôi cung cấp. Để biết thêm chi tiết, xin vui lòng truy cập tại đây.

Chọn tệp hoặc kéo và thả các tệp
Hữu ích?
Đúng
Không
  1. ShareWis Support

  2. Đã đăng
  3. Đã cập nhật

Bình luận