← Go back to ShareWis

Bắt đầu một hội thoại

Giá bán của các khoá học được quyết định như thế nào?

Giảng viên có thể tự do quyết định giá bán các khoá học Pro courses của mình.

Nếu bạn không chắc chắn về việc đặt giá, người phụ trách của chúng tôi sẽ tư vấn mức giá tối ưu cho bạn, đồng thời chúng tôi cũng tiến hành công việc xuất bản đăng tải.


Chọn tệp hoặc kéo và thả các tệp
Hữu ích?
Đúng
Không
  1. ShareWis Support

  2. Đã đăng
  3. Đã cập nhật

Bình luận