← Go back to ShareWis

Bắt đầu một hội thoại

Hãy cho tôi biết về tỉ lệ chia sẻ doanh thu.

Khi khóa học Pro Course được bán, tỷ lệ chia sẻ doanh thu diễn ra như sau.


1. Giảng viên thu hút khách hàng (mua hàng từ URL có mã theo dõi)

→ Giảng viên nhận được 90% giá bán


2. Khách hàng mua khoá học trực tiếp từ trang ShareWis

→ Giảng viên nhận được 60% giá bán


3. Khách hàng mua khoá học từ quảng cáo có trả tiền được cung cấp bởi công ty chúng tôi

→ Giảng viên nhận được 40% giá bán


Chi tiết được mô tả trong các điều khoản sử dụng. 

Xin đừng ngần ngại liên hệ với chúng tôi.


■ Điều khoản Dịch vụ của Giảng viên - Điều 8 Hoa hồng doanh thu

https://share-wis.com/tos

Chọn tệp hoặc kéo và thả các tệp
Hữu ích?
Đúng
Không
  1. ShareWis Support

  2. Đã đăng
  3. Đã cập nhật

Bình luận