← Go back to ShareWis

Bắt đầu một hội thoại

Làm thế nào để đăng tải khoá học Pro Course lên ShareWis?

Việc xuất bản bài giảng Pro Courses của ShareWis không phải là một hình thức đăng tải tự do mà thông qua sự tương tác với nhân viên của chúng tôi. 

Chúng tôi không cung cấp chức năng cho phép bạn tải lên các tập video một cách tự do.

Nếu bạn đang xem xét việc đăng tải, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi từ trang yêu cầu.

Chọn tệp hoặc kéo và thả các tệp
Hữu ích?
Đúng
Không
  1. ShareWis Support

  2. Đã đăng
  3. Đã cập nhật

Bình luận