← Go back to ShareWis

Bắt đầu một hội thoại

Tôi có thể sử dụng ShareWis như một hệ thống e-learning nội bộ công ty được hay không?

Có. Chúng tôi cung cấp một dịch vụ được gọi là dịch vụ E-learning nội bộ SWAT (ShareWis ACT cho các nhóm) dựa trên hệ thống khóa học Pro Courses của ShareWis.


Xin vui lòng liên hệ với chúng tôi trước.

Chọn tệp hoặc kéo và thả các tệp
Hữu ích?
Đúng
Không
  1. ShareWis Support

  2. Đã đăng
  3. Đã cập nhật

Bình luận