← Go back to ShareWis

Bắt đầu một hội thoại

Có thể sử dụng Pro Courses tại công ty, doanh nghiệp không?

Có. ShareWis sẽ chuẩn bị kế hoạch để tất cả các nhân viên có thể tham gia khoá học cùng một lúc.

Đồng thời, chúng tôi cũng áp dụng mức giảm giá khác nhau đối với từng số lượng học viên. Vì vậy, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi trước.

Chọn tệp hoặc kéo và thả các tệp
Hữu ích?
Đúng
Không
  1. ShareWis Support

  2. Đã đăng
  3. Đã cập nhật

Bình luận