← Go back to ShareWis

Bắt đầu một hội thoại

Có kỳ hạn tham gia khóa học đối với những khóa đã tham gia bằng vé cao cấp không?

Tương tự như các khóa học đã mua theo các bước thông thường, bất kỳ lúc nào các bạn cũng có thể xem khóa học đã tham gia bằng cách sử dụng vé cao cấp. Tuy nhiên xin lưu ý: trong trường hợp hủy tài khoản cao cấp, bạn không thể xem khóa học đã tham gia bằng vé cao cấp nữa. 

Chọn tệp hoặc kéo và thả các tệp
Hữu ích?
Đúng
Không
  1. ShareWis Support

  2. Đã đăng
  3. Đã cập nhật

Bình luận