← Go back to ShareWis

Bắt đầu một hội thoại

Tài khoản cao cấp là gì?

Tài khoản cao cấp là dịch vụ dành cho khoản lệ phí đã đóng cho trọn một tháng, mỗi tháng người dùng có thể sử dụng một cách có lợi cho các khóa học trực tuyến của ShareWis ACT. Có thể sử dụng “vé cao cấp” được phát hành vào mỗi tháng để tham dự các khóa học trực tuyến mà mình thích. Để trở thành hội viên có tài khoản cao cấp xin vui lòng vào đây.

Chọn tệp hoặc kéo và thả các tệp
Hữu ích?
Đúng
Không
  1. ShareWis Support

  2. Đã đăng
  3. Đã cập nhật

Bình luận