← Go back to ShareWis

Bắt đầu một hội thoại

Có nội dung nào không được phép đăng lên hay không?

ShareWis ACT hoạt động với vai trò là một dịch vụ hữu ích cho việc học tập của người dùng, vì vậy chúng tôi từ chối đăng các khóa học có những nội dung như sau: 

1. Nội dung liên quan đến việc kinh doanh qua mạng internet, các hình thức kinh doanh đa cấp. 

2. Nội dung bao gồm những cách trình bày・nội dung liên quan đến người lớn, khiêu dâm. 

3. Nội dung bao gồm những cách trình bày・nội dung vi phạm luật pháp hoặc mang tính chống đối xã hội. 

4. Nội dung bao gồm những cách trình bày・nội dung mà chúng tôi e là sẽ vi phạm bản quyền, quyền thiết kế, quyền sở hữu trí tuệ.

5. Nội dung bao gồm những thông tin chẳng hạn như: vũ khí bất hợp pháp, thuốc bất hợp pháp, các loại thuốc phiện lảng tránh pháp luật.

6. Nội dung bao gồm những cách trình bày・nội dung vu khống, phỉ báng, công kích một cá nhân, pháp nhân, đoàn thể, tổ chức ,v.v... 

7. Nội dung bao gồm những cách trình bày・nội dung khác mà chúng tôi xác minh rằng nó không phù hợp.

Chọn tệp hoặc kéo và thả các tệp
Hữu ích?
Đúng
Không
  1. ShareWis Support

  2. Đã đăng
  3. Đã cập nhật

Bình luận