← Go back to ShareWis

Bắt đầu một hội thoại

Tôi nên làm như thế nào khi muốn đăng khóa học?

Chúng tôi hiện đang tiến hành các bước đăng khóa học từ những thành viên có liên lạc với chúng tôi. Vì vậy trước hết xin vui lòng liên lạc với chúng tôi. 

Chọn tệp hoặc kéo và thả các tệp
Hữu ích?
Đúng
Không
  1. ShareWis Support

  2. Đã đăng
  3. Đã cập nhật

Bình luận