← Go back to ShareWis

Bắt đầu một hội thoại

Khoá học Pro Courses mà tôi đã mua không hiển thị trên "Trang của tôi".

Có thể bạn đã đăng ký nhiều tài khoản và đăng nhập bằng một tài khoản khác. Nếu bạn sử dụng các tài khoản khác nhau trên máy tính cá nhân và thiết bị di động hoặc đăng nhập bằng tài khoản khác với thời điểm mua hàng, khóa học được yêu cầu phải mua sẽ không hiển thị trên "Trang của tôi". Vui lòng  đăng nhập bằng tài khoản mua hàng.

Chọn tệp hoặc kéo và thả các tệp
Hữu ích?
Đúng
Không
  1. ShareWis Support

  2. Đã đăng
  3. Đã cập nhật

Bình luận