← Go back to ShareWis

Bắt đầu một hội thoại

Hình ảnh chiếu không đúng.

Xin hãy đính kèm tiêu đề của khóa học và bài giảng xảy ra lỗi cùng thông tin về hệ điều hành máy tính và thiết bị di động, Web Browser mà bạn sử dụng và gửi đến địa chỉ support@share-wis.com. Chúng tôi sẽ phản hồi nhanh chóng.


Các trường hợp được báo cáo
Sử dụng Avira Browser Safety
Có báo cáo rằng hình ảnh động không hoạt động bình thường khi sử dụng chức năng mở rộng Avira Browser Safety trong Google Chrome.
Mặc dù chúng tôi rất tiếc vì rắc rối nhưng khi sử dụng ShareWis, xin hãy ngừng sử dụng chức năng mở rộng của Avira Browser Safety. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn.

Chọn tệp hoặc kéo và thả các tệp
Hữu ích?
Đúng
Không
  1. ShareWis Support

  2. Đã đăng
  3. Đã cập nhật

Bình luận