← Go back to ShareWis

Bắt đầu một hội thoại

Tôi có thể xem khóa học trước khi mua không?

Với những bài giảng có nút「Preview」bạn hoàn toàn có thể xem nội dung trước khi mua. 

Chọn tệp hoặc kéo và thả các tệp
Hữu ích?
Đúng
Không
  1. ShareWis Support

  2. Đã đăng
  3. Đã cập nhật

Bình luận