← Go back to ShareWis

Bắt đầu một hội thoại

Tôi có thể sử dụng phương pháp thanh toán nào?

Bạn có thể thanh toán bằng cách chuyển khoản qua ngân hàng hoặc sử dụng thẻ tín dụng. Hiện chúng tôi hỗ trợ thẻ của 5 thương hiệu: Visa, MasterCard, JCB, American Express, Diners Club. 

Chọn tệp hoặc kéo và thả các tệp
Hữu ích?
Đúng
Không
  1. ShareWis Support

  2. Đã đăng
  3. Đã cập nhật

Bình luận