← Go back to ShareWis

Bắt đầu một hội thoại

Có cần tiền hoa hồng khi thanh toán không?

Chúng tôi không nhận tiền hoa hồng. Bạn chỉ mất phí khi mua khoá học.

Chọn tệp hoặc kéo và thả các tệp
Hữu ích?
Đúng
Không
  1. ShareWis Support

  2. Đã đăng
  3. Đã cập nhật

Bình luận