← Go back to ShareWis

Bắt đầu một hội thoại

Khi mua khoá học tôi có nhận được biên lai không?

ShareWis sẽ phát hành biên lai. Hãy ghi thông tin tài khoản đã mua hàng và tên/địa chỉ người nhận, tên khóa học đã mua và ngày tháng mua. Sau đó gửi đến support@share-wis.com. Chúng tôi sẽ đính kèm biên lai vào email gửi đến các bạn. 

Chọn tệp hoặc kéo và thả các tệp
Hữu ích?
Đúng
Không
  1. ShareWis Support

  2. Đã đăng
  3. Đã cập nhật

Bình luận