← Go back to ShareWis

Bắt đầu một hội thoại

Có thể hủy việc mua khóa học và nhận lại tiền không?

Khi mua, nếu các bạn chọn các khóa học có mô tả là "Có hỗ trợ việc hủy mua khóa học・hoàn tiền" thì trong vòng 30 ngày sau khi mua, chúng tôi sẽ tiến hành hủy・hoàn tiền dựa theo điều khoản sử dụng (Tuy nhiên, cũng có những khóa học mà chúng tôi không đảm bảo việc hoàn tiền). Vui lòng liên lạc theo địa chỉ mail sau: support@share-wis.com

Chọn tệp hoặc kéo và thả các tệp
Hữu ích?
Đúng
Không
  1. ShareWis Support

  2. Đã đăng
  3. Đã cập nhật

Bình luận